Onze Visie

De markt van zelfstandige professionals groeit, omdat mensen hun kennis en expertise in willen zetten om zo van zoveel mogelijk toegevoegde waarde te zijn. Dit is tegenwoordig steeds minder aan een functie en vaste structuren gebonden. Voor steeds meer mensen geldt: als je je kwaliteiten los van vaste structuren in kunt zetten, kun je beter van toegevoegde waarde zijn. Hoe meer mensen in tijdelijke verbanden met elkaar werken hoe effectiever het is. Organisaties worden daardoor flexibel en wendbaar en mensen kunnen hun leven met meer vrijheid indelen. Het bij elkaar brengen van kennis en ervaring wordt hiermee een steeds belangrijker succesfactor voor organisaties. De manager van de toekomst is regisseur van kennis en ervaring. De kwaliteit van &verder als resource partner ligt in het als makelaar van kennis en ervaring deze managers te helpen hun opgaven te realiseren en hun organisatie flexibel en wendbaar te maken en houden.